Основна | Методичні матеріали | Статті | Сертифікати та дипломи | Олімпіади | МАН

 

Мої вітання

 

Проблема, над якою працюю: «Дослідницький та інтеграційний аспекти  у викладанні української мови та літератури»

Педагогічне кредо: «Урок – перше вогнище, зігрівшись біля якого, людина прагне стати мислителем».


 

Популяризую власний педагогічний досвід через:

  • виступи на конференціях: 2008 рік – Міжнародна конференція «Новітні методи викладання української мови та літератури», 2009 рік – Всеукраїнський фестиваль педагогічних інновацій у м. Черкаси, 2011 рік – Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогіка толерантності – основа розвитку освіти третього тисячоліття»;
  • участь у круглих столах, семінарах: 2014 рік – круглий стіл «Шевченківський заповіт у контексті сьогодення» у ХОІППО, виступ «Особистість Т.Г.Шевченка і Святе Письмо», виступ на обласному семінарі «Методичне об’єднання вчителів як дієва форма професійного самовдосконалення»; 2014 рік - виступ на обласному семінарі "Використання ІКТ в управлінській діяльності керівників сучасних закладів освіти"; 2015 рік - виступ на обласному семінарі "Інтерактивний інформаційний освітній простір як умова особистісного зростання кожного учасника навчально-виховного процесу", 2016 рік - виступ на Всеукраїнському семінарі "Організація діяльності наукових товариств учнів у відділенні наук про Землю МАН України: регіональний вимір"; 2018 рік - Хакатон-2018, м.Хмельницький, проведення майстер-класу для вчителів української мови та літератури за темою "Критичне мислення для вчителів: від теорії до практики"; виступ на обласному семінарі "Компетентнісний підхід як основа якості змісту освітнього процесу", тема виступу "Моделювання інтерактивного освітнього простору на основі використання сучасних інформаційних ресурсів"; участь у засіданні круглого столу "Сучасний читач: хто він?" у рамках проекту "Науково-літературна студія як форма модернізації процесу вивчення літератури в школі" Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;
  • участь у конкурсі "Учитель року": 1998 рік - лауреат обласного етапу конкурсу, 2005 рік - переможець обласного етапу конкурсу у номінації "Українська мова та література";
  • відкриті уроки для колег гімназії, міста, області: останній відкритий урок – на семінарі для заступників директорів з навчально-виховної роботи м. Хмельницького «Сучасний урок – джерело натхненної праці вчителя та учня» за темою «Дослідження проводять знавці. Другорядні члени речення. 8 клас»;
  • підготовку матеріалів на обласну педагогічну виставку «Освіта Хмельниччини на шляхах реформування»: диплом І ступеня у 2009, 2011, 2016 роках;
  • виступи у телепередачі «Рідна мова» та радіопередачі «Подільський передзвін»;
  • лекції на курсах підвищення кваліфікації вчителів української мови та літератури у ХОІППО;
  • публікації у фахових виданнях: журнали «Відкритий урок», «Дивослово», «Світ виховання», «Педагогічний вісник», газети «Все для вчителя», «Завуч», «Майбуття» (всього понад 30 публікацій, останні – у ж. «Педагогічний вісник», № 1, 2014 рік – «Як подружитися з «мислячими капелюшками?»; у ж. «Управління школою», № 7-9, 2015 рік – «Моделювання діяльності інноваційного навчального закладу на підставі використання сучасних інформаційних ресурсів» у співавторстві з Томчишиною Т.П.; у ж. "Завуч", № 8, 2016 рік - "Формування інноваційної культури вчителя. Проект"; 2018 рік - публікація десяти авторських уроків на сайті naurok.com.ua; 2019 рік - стаття "Стилістична функція емоційно-експресивної лексики в "Мисливських усмішках" Остапа Вишні" у збірнику наукових праць "Українська мова і нація. Випуск 12", виданий Хмельницьким інститутом МАУП.
  • У 2010 році редколегією ж. «Відкритий урок» нагороджена Почесним дипломом за узагальнення та популяризацію власного педагогічного досвіду. У 2015 році від видавництва "Основа" отримала сертифікат лауреата Всеукраїнського конкурсу "Модель навчального закладу - 2015".