Документація МАН

Етапи представлення роботи

Вимоги щодо написання роботи

Правила оформлення роботи

Правила оформлення списку вик. джерел

Зразок оформлення титульного аркуша

Мотиваційний лист

Приклад анотації

Постерний захист

Наукова конференція

Заявка МАН

Анкета учасника ІІ етапу МАН

Оновлений перелік секцій та відділень МАН

Вимоги до написання відгуку на наукову роботу

Вимоги до написання рецензії на наукову роботу

Засоби текстового зв`язку у науковій роботі

Календарне планування основних етапів роботи над науковою роботою

Підготовка виступу до захисту наукової роботи

Специфічні звороти наукового стилю

Типові мовні помилки

Умови визначення результатів конкурсу

Декларація доброчесності